top of page

PTSA Nedir ?

TESA veya PTSA adı verilen işlem doğuştan veya daha sonra testisleri etkileyen bir nedene bağlı olarak sperm yapımının yetersiz olduğu ve sperm tahlilinde hiç sperm görülmeyen hastalarda testise bir iğne ile girilerek sperm elde edilmesidir. Ayrıca tıkanıklığa bağlı olarak spermin dışarıya boşalamadığı hastalarda PESA işlemi ile sperm bulunamazsa yine PTSA gerekebilir. Diğer bir grup hasta ise sperm tahlilinde sperm olmasına karşın hiç spermi olmayan hastalardır. Bu grup hastalara da PTSA uygulanır.

bottom of page